Untitled Document

       HOME >  PRODUCTS >  파렛트 >  핸드카용 >  핸드카용 편면 NLP1111H-1
핸드카용 편면 NLP1111H-1

규격 : 1100x1100x150(mm)

중량 : 20kg/30kg

Non-Reversible 4-Way Pallet

NLP1082H 1060x820x150(mm)
NLP1108H 1100x800x140(mm)
NLP1174H 1100x740x140(mm)
NLP1010H 1000x1000x150(mm)
NLP1010H-1 1000x1000x150(mm)
NLP1111H 1100x1100x150(mm)
NLP1111H-1 1100x1100x150(mm)
NLP1111H-2 1100x1100x150(mm)
NLP1210H 1200x1000x150(mm)
NLP1210H-1 1200x1000x150(mm)
NLP1386H 1300x860x140(mm)
NLP1040HJ 1040x1040x150(mm)
NLP1050H 1050x1050x150(mm)
NLP1182H 1150x820x150(mm)

 

Untitled Document
이용약관 | 개인정보처리방침 | 이메일무단수집거부
[ 연락처 ]   TEL : 031) 354-0324   I   FAX : 031) 354-0355